Algemene voorwaarden

Op al onze offertes en overeenkomsten zijn van toepassing:

Consumenten opdrachten de Algemene Voorwaarden consumenten van OnderhoudNL Garantie.

Voor de zakelijke en project opdrachten de Algemene Voorwaarden voor de zakelijke markt voor OnderhoudNL Garantie.

OnderhoudNL Garantie heeft de voorwaarden overgenomen van de AF-erkenning schilders-, behangers-, en glaszetbedrijven in Nederland.

Beide voorwaarden zijn door STAF gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Gouda onder nummer 41174154.

Heeft u vragen? Neem direct contact met ons op!