Onderhoudsplan

Het Smeets Schilderwerken Stein Onderhoudsplan voor vastgoedeigenaren en beheerders

Wie de verantwoordelijkheid draagt over vastgoed, is gebaat bij deskundig en snel advies. Zeker wanneer het gaat over het schilderwerk en het onderhoud daarvan. Smeets Schilderwerken Stein heeft professionele en uiterst deskundige specialisten in dienst die alles weten van verf. Het is prettig om te weten wat de staat van de gevelonderdelen is en welk onderhoud er op korte en lange termijn dient te worden uitgevoerd.

Een gedegen onderhoudsplan biedt u de komende jaren de zekerheid dat uw gebouw op de juiste wijze onderhouden wordt.

  1. Eerste scan

Tijdens de eerste scan wordt er een beknopte analyse gemaakt van het vastgoed en de staat van uw schilderwerk. Daarnaast bespreken wij uw wensen en geven we een eerste inzicht in het benodigde toekomstige onderhoud.

  • Nulmeting

Een nulmeting legt de huidige staat van de ondergrond en het verfsysteem vast voor het onderhoudsplan in werking treedt. Dit is een grondige inspectie om inzicht te geven in de huidige situatie, zodat u weet wat u kunt verwachten in de toekomst.

  • Meerjaren Onderhoudsplan (MJOP)

Smeets Schilderwerken Stein geeft duidelijk aan welke verfsystemen op welke ondergronden moeten worden aangebracht, inclusief de onderhoudstermijn. Hierbij worden allerlei aspecten meegenomen zoals de ligging van een object, de ondergrond en de gekozen verfsystemen. Het MJOP biedt u kostenbesparing door onderhoud op het juiste moment.

  • Houtrotinspectie

Op basis van een steekproef wordt mogelijk houtrot in kaart gebracht. Indien hier daadwerkelijk sprake van is, adviseren wij gericht om houtrot problematiek de komende jaren te voorkomen. Smeets Schilderwerken Stein werkt hierin nauw samen met specialisten zoals Repair Care en Polyfilla Pro.

  • Kleurplan

Kleur is allesbepalend voor de uitstraling van uw vastgoed. Doordacht kleurgebruik heeft een positieve invloed op de sfeer in een ruimte en de stemming van mensen. Indien gewenst, kan Smeets Schilderwerken Stein gedetailleerde kleurvisualisaties maken op basis van de foto’s van bestaande ruimtes en gebouwen.

  • Uitvoering

Bij de uitvoering van het verftechnisch onderhoud is Smeets Schilderwerken Stein uw partner. Onze ervaren medewerkers staan voor u klaar en adviseren waar nodig.

Heeft u vragen? Neem direct contact met ons op!