Disclaimer E-mail

Op al onze offertes en overeenkomsten zijn van toepassing:

Voor consumenten de Algemene Voorwaarden voor het AF-erkende schilders-, behangers-, en glaszetbedrijf in Nederland,

Voor overige opdrachtgevers de Algemene Voorwaarden voor de zakelijke markt voor het AF-erkende schilders-, behangers-, en glaszetbedrijf in Nederland. Beide voorwaarden zijn door STAF gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Gouda onder nummer 41174154.

Op onze e-mailberichten zijn altijd de volgende voorwaarden van toepassing:
Aan het bericht, waaronder ook de eventuele bijlagen worden bedoeld, kunnen geen rechten worden ontleend. Een bericht kan persoonlijk en vertrouwelijk zijn. Als u een bericht per abuis hebt ontvangen, verzoeken wij u vriendelijk doch dringend de afzender te informeren en alle informatie hierover uit uw computer(s) te verwijderen of te vernietigen. Het is niet toegestaan om een bericht, geheel of gedeeltelijk, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Smeets Schilderwerken Stein BV openbaar te maken, te vermenigvuldigen, te verspreiden of aan derden te verstrekken.

Smeets Schilderwerken Stein BV sluit elke aansprakelijkheid uit wanneer informatie in de e-mail niet correct, onvolledig of niet tijdig overkomt, evenals indien er schade ontstaat ten gevolge van de e-mail.

Smeets Schilderwerken Stein BV garandeert niet dat het bericht vrij is van virussen, noch dat e-mailberichten worden overgebracht zonder inbreuk, manipulatie of tussenkomst van onbevoegde derden.

Heeft u vragen? Neem direct contact met ons op!